Colofon

Uitgever: Motorrijder bvba
Adres: Nijverheidsstraat 3, B-8020 Oostkamp
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32(0)50/288 268

Bank Nederland:
7232992
IBAN: NL50 INGB 0007 2329 92
BIC: INGBNL2A

Bank België:
IBAN: BE93 5645 1371 0067
BIC: GKCCBEBB

Advertentiewerving: Stefaan Buyze

Hoofdredacteur: Randy van der Wal

Redactie: Pieter Ryckaert, Sven Rammeloo

Eindredactie: Sarah Van de Mosselaer

Medewerkers: Jarno van Osch, Vincent Burger, Ivar de Gier, Marco van der Wielen, Joël De Mesmaeker, Roel Camps, Mat Oxley, Roland Brown, Rupert Paul, Gary Inman

Fotografie: Jonathan Godin, Thierry Dricot, Henny B. Stern, Emma Balt, Peter-Jan Willems, Mariska Grob, Joop van der Weid, Gold and Goose

Administratie: Dominique De Kersgieter

Vormgeving: Mathias Vanhecke, Bruno Vackier

Druk: Drukkerij Moderna

Verspreiding: Aldipress (Nederland) – AMP (België)

Abonnementen: 1 jaar: € 49,00 – 2 jaar: € 89,00

Verantwoordelijke Uitgevers: Koen Van Heddegem, Stefaan Buyze
NB! Vermeld bij het telebankieren of girotellen altijd uw volledige adres.
Verhuisberichten graag per email of schriftelijk.
ISSN 0927-8141 © Copyright 2013 Motorrijder bvba Oostkamp.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook
verveelvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Motorrijder bvba.

Reacties zijn gesloten.