Colofon

Uitgever: Motorrijder bvba
Adres: Nijverheidsstraat 3, B-8020 Oostkamp
E-mail: info@kicxstart.nl
Telefoon: +32(0)50/288 268

Bank Nederland:
7232992
IBAN: NL50 INGB 0007 2329 92
BIC: INGBNL2A

Bank België:
IBAN: BE93 5645 1371 0067
BIC: GKCCBEBB
Bladmanager: Lammert Steinfelder

Redactie: Harry Corino – Marco van der Wielen – Barry Veneman – Philippe Madou –
Jane Omorogbe – Hannes Vercaemer – Renaud Amand – Sven Rammeloo

Eindredactie: Sarah Van de Mosselaer

Fotografie: Henny Stern –  Mariska Grob – Jonathan Godin – Renaud Amand –
Joop van der Weide –  Gold & Goose

Medewerkers: Rik Van Gerwen – Alan Cathcart (GB) – Ivar de Gier – Floris Velthuis – Glynn Kerr – John Keogh – Kel Edge (GB) – Toshihiro Wakayama –  Michael Scott

Administratie: Dominique De Kersgieter

Vormgeving: Mathias Vanhecke – Bruno Vackier – Daphné Maertens
Druk: Drukkerij Moderna

Verspreiding: Aldipress (Nederland) – AMP (België)

Abonnementen: Nederland € 49,00 /jr – België € 49,00/jr

Verantwoordelijke Uitgevers: Koen Van Heddegem, Stefaan Buyze
NB! Vermeld bij het telebankieren of girotellen altijd uw volledige adres.
Verhuisberichten graag per email of schriftelijk.
ISSN 0927-8141 © Copyright 2013 Motorrijder bvba Oostkamp.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook
verveelvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Motorrijder bvba.

Reacties zijn gesloten.